Be to, kai jis yra siejamas dar ir su kultūra plačiausia žodžio prasme , leksinės spra- 11 Pavyzdžiui, vieno straipsnio, kuriame nagrinėjamas tokių lietuviškų realijų kaip koplytėlė, rūpinto- jėlis, verbos vertimas į anglų kalbą Lietuvoje ir svetur publikuotuose leidiniuose, santraukos pavad- inimas — Lietuvių etnokultūros terminų vertimas į anglų kalbą žr. Ilgųjų balsių y, ū rašymas adaptuojamuose asmenvardžiuose ir vietovardžiuose glaustai pa- aiškintas ir VLKK nutarimo Nr.

Galiausia vis dažniau pastebime, kad kai kurie iš tų keturių anglų kalbos žodžių vartojami tokiuose kontekstuose, kuriuose mes verčiamės ne tiesioginiais lietuvių kalbos atitikmenimis, o kitus paros tarpsnius žyminčiais žodžiais. Jack Kerouac Pasibeldžiau į duris antrą valandą nakties. Mary Higgins Clark Tai ko važiavai antrą valandą nakties per tą užsnigtą kalną?!

Jack London Skaitė iki trečios valandos nakties James Joyce Vakaras buvo šaltas, nykus. Oscar Wilde Kiekvieną vakarą einu žiūrėti, kaip ji vaidina. Jack London Jodi Picoult Vakare Džeikobas man skaitydavo. Arthur Conan Doyle Visų pirma, anglų kalboje nėra atskiro žodžio žymėti sąvokai, kurią nusa- kome lietuvių kalbos žodžiu para; angliškai ta sąvoka reiškiama aprašomuoju nusakomuoju būdu: day and night arba twenty-four hours, pvz.

George Orwell Jos ištisą parą buvo nemelžtos Jane Austen Mark Johnson Valandą per parą galime vaikščioti ratu Žodžiai day ir night žymi jau kitokį paros padalijimą, t.

  1. Ar dekstroamfetaminas mažina svorį
  2. Vertimas Ir Kalba | PDF

Harper Lee Para turėjo dvidešimt keturias valandas, bet atrodė ilgesnė. Lyginant dviejų kalbų vaizdus išryškėja nemažai denotacinių neatitikimų angl. Jäkel Visų pirma, angl. Sprendžiant pagal reikšmės apibrėžtis, anglų kalbos morning1 labiau atitinka lietuvių kalbos žodį rytas, o angl. O norint lie- tuviškai nusakyti anglų kalbos žodžiu morning2 žymimą apie dvylika valandų trunkantį laiko tarpsnį gali prireikti ir dviejų lietuvių kalbos žodžių, pvz.

Theodore Dreiser Taigi anglų kalbos žodžio night2 lietuviškas atitikmuo tikrai yra ne naktis, o vakaras, ir 6 Aiškių ribų tarp šių laiko tarpsnių, žinoma, nėra. Nenustato tiksliau jų ir lietuvių kalbos žodynai. Remiantis interneto tekstais, būtų galima teigti, kad trečia valanda po vidurnakčio daugumai lie- tuvių kalbos vartotojų dar yra naktis, t.

Vertimas Ir Kalba

Galiausiai afternoon žymi gana ilgą dienos tarpsnį nuo vidurdienio iki maždaug 18 valandos, t. Iris Murdoch Buvo drėgna, žvarbi gegužės popietė. Jodi Picoult Tačiau šią popietę nieko nėra namie. Simon Beckett Atvykau į Manhamą prieš trejus metus drėgno kovo pavakarę. Jack London Kitą dieną Mariją vėl labai nustebino antras Martino svečias. Jäkel labai praverčia vertimo teorijai ir praktikai. Ji teikia vertėjams daugiau in- formacijos negu dvikalbiai žodynai.

Dviejų kalbų lyginamoji semantinė analizė rodo, kad tik retais atvejais dviejų kalbų žodžių denotacinės reikšmės visiškai sutampa. Todėl dažniausiai vertėjui reikia atitik- menį rinktis, kad savo visuma VK žodžiai perteiktų tą pačią prasmę, kaip ir OK žodžiai. Galiausiai lieka aptarti trečiąjį dviejų kalbų leksikos semantinių santykių tipą — atitikties nebuvimą, t. Tokiais atvejais įprasta kalbėti apie beekvivalentę leksiką angl.

Beekvivalentei leksikai paprastai priskiriamos šios žodžių grupės: 1.

travis garza riebalų nuostolių stovyklos

Tikriniai žodžiai, t. Jais daiktas tiesiog išskiriamas iš kitų tos klasės daiktų — asmenų, geografinių objektų, vietų ir panašiai.

Kyani svorio netekimas

Jie paprastai skirstomi į asmenvardžius antroponimus ir vietovardžius toponimus. Asmenvardžiai yra žmonių vardai, pavardės, pravardės, slapyvardžiai.

travis garza riebalų nuostolių stovyklos

Jų skyrimas nuo vietovardžių toli gražu ne visada yra aiškus. George Washington garbei jo pavarde pavadinta JAV sostinė ir valstija Ramiojo vandenyno pakrantėje, šventojo Lauryno angl. Lawrence vardu — upė Kanadoje, Kosciuškos pavarde — aukščiausias kalnas Australijoje angl. Mount Kosciuszkoo amerikiečių rašytojo Džeko Londono angl. Jack London pavardė sutampa su Jungtinės Karalystės sostinės pavadinimu.

Tikriniais vardais laikomi ir įstaigų, organizacijų, firmų, laikraščių, žurnalų ir pan. Daugelis jų neturi nusistovėjusių atitikmenų kitos kalbos žodyne. Newmark Žinoma, griežtai skirti tokius tradicinius ir netradicinius pavadinimus ne visada įmanoma — vienas ar kitas asmenvardis ir vietovardis, iš pradžių neturėjęs atitikmens kitoje kalboje, dažnai kartojamas spaudoje ar grožinėje literatūroje gali įgyti atitikmenį ir būna sunku tiksliai nustatyti, kada, perkeltas į vertimo kalbą ir adaptuotas, šis atitikmuo tapo pastovus, visuotinai priimtas, tradicinis.

Svetimų tikrinių vardų vertinimas tradiciniu ir netradiciniu požiūriu yra labai subjektyvus, priklausomas nuo kiekvieno žmogaus gyvenimiškosios patirties. Apskritai kalbant, beekvivalentei leksikai priklauso kitakalbiams nežinomi ar mažai žinomi tikriniai vardai ir pavadinimai žinoma, žinojimo laipsnis yra santykinis ir negali būti griežtai apibrėžtas.

Kyani svorio netekimas Kyäni Video Presentation Tagalog lieknėjantis šalutinis poveikis Nutukimo paplitimas per pastaruosius dešimtmečius Europoje išaugo tris kartus.

Vadinamosios realijos8, t. Cvilikaitė, Kvašytė Taip pat žr. Florin Terminas realia yra įtrauktas ir į kai kuriuos angliškus vertimo studijų žodynus pvz. Realijoms priskiriami žodžiai ar jų junginiai, kuriais įvardijami kuriai nors tautai būdingi materialinės ir dvasinės kultūros dalykai todėl jie angliškai dažnai vadinami culture-bound words, cultural words, culture-specific itemspvz.

Joninės, mergvakaris; angl. Todėl kai kas linksta jas dar vadinti tautinėmis realijomis žr. Realijomis taip pat laikomi žodžiai ar jų leksikalizuoti junginiaipavadinantys kuriai nors šaliai būdingus visuomeninius reiškinius, įstaigas, politinius institutus liet. Chief Whip, backben- cher, Privy Council ir panašūs. Skiriamos įvairios realijų rūšys. Realijos yra klasifikuojamos į grupes pagal dalyką: geografinės, etnografinės buitis, darbas, kultūra, menas, pa- pročiai, ritualai, šventės, žaidimai, etniniai objektai, matai ir pinigaivisuo- meninės ir politinės; pagal vietą — lokalinės, nacionalinės ir tarptautinės; pagal laiką — šiuolaikinės ir istorinės Vlakhov, Florin Skiriamos ir kitokios su svetima kultūra siejamų žodžių grupės.

Pavyzdžiui, Piteris Niu- markas Peter Newmark savo vertimo vadovėlyje anglų kalba išvardija pen- kias jų grupes, iš kurių vieną sudaro gestų ir įpročių pavadinimai Newmark Realijos paprastai yra siejamos su grožine kaip sužinoti ar deginami riebalai, kurioje jos panašiai kaip tikriniai vardai10 yra vietos ir laiko kolorito kūrimo priemonė, o speci- aliame dalykiniame ar moksliniame tekste jos kartais gali būti sutapatinamos riamas ir m.

Dar žr. K l a u d y 96; Maksvytytė ; Deltuvaitė, Klioštoraitytė Realijos gali būti suprantamos labai plačiai ir joms priskiriami travis garza riebalų nuostolių stovyklos tik tikriniai daiktavardžiai as- menvardžiai ir vietovardžiaibet ir periodinių leidinių pavadinimai, literatūros, meno kūrinių pavadinimai, firmų, gaminių rūšių, prekių ženklų pavadinimai ir gatvių, aikščių pavadinimai žr.

travis garza riebalų nuostolių stovyklos

K alba ir vertimas su terminais Kaip ir svetimi tikriniai vardai, realijos taip pat gali įgyti kitoje kalboje atsitiktinį atitikmenį, o paskui ir pastovų atitikmenį. Pavyzdžiui, at- kūrus Lietuvos Nepriklausomybę ir atsigręžus į Vakarus, pastaraisiais metais atsiranda galimybė rinktis angliškų realijų lietuvišką pavadinimą kaip dau- gumai kalbos vartotojų žinomą jų atitikmenį, pvz. Šiandien atitinkamų angliškų realijų jau, matyt, net negalima būtų laikyti lietuvių kalbos atžvilgiu beekvivalente leksika.

Verčiant iš vienos kalbos į kitą kalbą išryškėja dar viena beekviva- lentei leksikai priskiriama OK leksinių vienetų grupė, kuri yra siejama su reiškiniu, vadinamu leksine spraga lot.

Vasaros stovykla 2019

Shuttleworth, Cowie — Leksinė ertmė dažniausiai žymi sąvoką, kuri nėra žinoma ar nėra svarbi tos kalbos vartotojams. Taigi šis reiškinys gali būti aptariamas ir kultūriniu aspektu.

Kaip matote, šis reiškinys nėra vienodai ir aiškiai apibrėžiamas. Be to, kai jis yra siejamas dar ir noriu numesti pilvo riebalų kultūra plačiausia žodžio prasmeleksinės spra- 11 Pavyzdžiui, vieno straipsnio, kuriame nagrinėjamas tokių lietuviškų realijų kaip koplytėlė, rūpinto- jėlis, verbos vertimas į anglų kalbą Lietuvoje ir svetur publikuotuose leidiniuose, santraukos pavad- inimas — Lietuvių etnokultūros terminų vertimas į anglų kalbą žr.

Kalėdaitė, Asijavičiūtė Girčienė Nepaisant to, leksinės spragos suvokimas gerokai praplečia beekvivalentės leksikos — leksinių viene- tų, kurie dėl tam tikrų priežasčių kitoje kalboje neturi tiesioginių atitikmenų netgi pastovių žodžių junginių forma— sampratą. Pasitelkus lietuvių kalbos tekstyno duomenis nustatyta, kad ši leksinė spraga lietuvių kalboje paprastai užpildoma ben- dresnės reikšmės daugiažodžiais pvz. Anglų—lietuvių kalbų žodynuose pateikiami keturi pet sisteminiai daugiažodžiai atitikmenys: mylimas gyvu- lėlis, kambarinis gyvūnėlis, naminis gyvulėlis ir naminis gyvūnėlis.

Taigi lakunų buvimo priežastis yra ne realiojo pasaulio įvairovė, o pasaulio kategorizacijos ypatumai kalboje. Lakunomis galima laikyti visus skirtingos apimties reikš- mių ekvivalentiškumo atvejus Paprastai lakunomis laikomos siauresnės, specializuotos, arba atvirkščiai — bendresnės reikšmės nebuvimas vienoje iš gretinamų kalbų Pavyzdžiui, kaip buvo minėta, ang- lų kalboje nėra žodžio, atitinkančio lietuvių kalbos žodį para, todėl šią sąvoką angliškai galima tiksliai nusakyti tik aprašomuoju būdu, pvz.

Pripa- žindami, kad yra neišverčiamų žodžių, mes nepaneigiame įsitikinimo, kad tekstai visada gali būti išverčiami. Nors vertimo travis garza riebalų nuostolių stovyklos sistemoje ir nėra ati- tinkamo žodžio, jo prasmė gali būti išreikšta š n e k o j e konkrečiame tekste kitais žodžiais arba laisvais žodžių junginiais.

Tokia leksika, be abejo, sunkina vertėjo darbą, bet šie sunkumai yra įveikiami. Sąlygiškai beekvivalente leksika vadinama žodžių grupė apskritai yra labai marga: jai priskiriami ir tikriniai vardai, ir bendriniai žodžiai.

travis garza riebalų nuostolių stovyklos

Jie turi daug bendrų požymių, bet vis dėlto skiriasi. Paskesnėje knygos dalyje atski- rai aptarsime tikrinių vardų ir realijų bei leksinių spragų perteikimo vertime polinkius. Tikrinių vardų perteikimas vertimo tekste Pagrindinė tikrinių vardų funkcija yra nurodyti išskirtinį individualų re- ferentą.

Bet skirtingų žanrų tekstuose jie gali atlikti ir visokias kitokias funk- cijas. Jeigu esame susipažinę su atitinkama kultūra, tikrinis vardas gali mums byloti, ar referentas yra vyras, ar moteris pvz.

Todėl teigti, kaip kartais daroma, jog tikriniai vardai į kitą kalbą yra neverčiami ir vertėjai su jais neturėtų turėti jokio vargo, gali drįsti tik tas, kuriam niekada neteko versti. Iš tikrųjų vertimo praktikoje taikoma daug įvairių tikrinio vardyno perteikimo būdų arba, kaip dabar vis labiau linkstama sakyti, strategijų. Tie būdai gana dažnai yra apta- riami vertimų recenzijose pvz.

GerJonušys, ;,Kir- vaitisKižlienėKončiusMatonienėjuos nagrinėja ir specialių vertimo studijų autoriai. Tikrinių vardų perteikimas yra svarbus vertimo studijų objektas.

Tie žodžiai turi tik vieną reikšmę šalia kurios jie dar, žinoma, gali turėti ir kitų reikšmių, pvz. Šis reiškinys iš principo skiriasi nuo tų atvejų, kai vienos kalbos tą patį žodį, var- tojamą skirtingomis reikšmėmis, atitinka skirtingi kitos kalbos žodžiai, pvz.

Siekiant šioje knygoje aprašyti, ką vertėjai daro su svetimais tikriniais vardais asmenvardžiais ir vietovardžiaisskiriami k e t u r i j ų p e r t e i k i m o v e r t i m e b ū d a i angl. Vermes 93— Vi- sus šiuos būdus paskesniuose skyreliuose išsamiau iš eilės ir aptarsime.

Perkėlimas į vertimo tekstą ir adapatavimas Svetimvardžių perkėlimas į vertimo tekstą yra įprasčiausias ir dažniau- siai taikomas jų perteikimo vertime būdas. Vertimo studijų literatūroje jis dar vadinamas skolinimu angl. Shuttleworth, Cowie 17eg- zotizavimu angl.

  • Kyani svorio netekimas - slenyje.lt
  • Geriausias būdas numesti pilvo riebalus
  • Тогда они с Ричардом разговаривали обо всем и не могли наговориться.
  • В начале театрального зрелища семеро основных персонажей вышли вперед и кратко представились - двое матрикулирующих пауков каждого пола, по паре приемных родителей и один альтернативный самец.
  • Riebalų degintojų barai

Chestermanišsaugojimu angl. Šitaip kalboje atsiranda skoliniai, kitaip sakant, skolintos svetimybės. Šiandien pasaulyje, galima sakyti, nėra kalbų, kurios nebūtų skolinusios ar ir dabar nesiskolintų kitų kalbų žodžių, neturėtų skoli- nių ir verstųsi vien tik savais žodžiais. Perkeltus svetimus tikrinius vardus vertėjai lyg ir galėtų kartais palikti vertimo tekste nepakeistus, t. K alba ir vertimas perskaityti ar ištarti, kai kuriose kalbose juos reikia linksniuoti, kad jie galėtų vertimo kalbos sakinyje normaliai funkcionuoti, ir galų gale reikia pripažinti, kad sunkiai arba visai neperskaitomi vardai gali sugadinti patį skaitymo, ypač grožinės literatūros, malonumą Coillie Todėl tokių svetimybių perkėlimas į vertimo tekstą yra neatsiejamas nuo neišvengiamos alternatyvos: perkeliant išlaikyti jas autentiškas arba adaptuoti.

Svetimvardžių formos keitimas pritaikant ją prie VK norminės tarties bei rašybos ir morfologijos lietuvių kalbinėje literatūroje yra vadinamas a d a p t a v i m u kartais adaptacija, žr. Ambrazas 17 arba lietuvini- mu. Perkeltų svetimvardžių fonetinį ir morfologinį adaptavimą dar siūloma vadinti natūralizacija angl.

Newmark 82 arba lo- kalizacija angl. Davies 83—84, Jaleniauskienė, Čičelytė Svetimvardžių adaptacija gali būti fonetinė, grafinė ir morfologinė. Adaptacijos pobūdį visų pirma lemia VK savybės: turint omenyje konkre- čiai lietuvių kalbą, tai yra jos rašybos fonetiškumas ir jos morfologiškumas žr. Pupkis Tačiau adaptacijos pobūdis tam tikru mastu priklauso ir nuo VK tradicijų, vertėjų polinkių.

Tie polinkiai gali konkuruoti vienas su kitu, gali atsirasti ir įsigalėti įvairūs svyravimai. Ir šiandien savo spaudo- je ir raštuose turime dvejopą angliškų ir kitų kalbų tikrinių žodžių rašybą: vartojamos arba adaptuotos, t. Tačiau staigesni svorio pokyčiai gali byloti ir apie rimtesnes sveikatos problemas.

Termo riebalų deginimo atsiliepimai kavos riebalų deginimo poveikis, negaliu numesti svorio su ibs tyra numesti svorio. Francomano sveikatos kokteilis svorio metimui Gegužė Aš žiūrėjau internetinių reklamų garcinia cambogia ekstraktui, kad skatintų svorį. Ar galite man pasakyti apie šį priedą ir ar jis veiksmingas?

travis garza riebalų nuostolių stovyklos

Sausio 3 d Garcinia cambogia yra maža, rūgšta, violetinė vaisių gimtoji į Indiją ir Pietryčių Aziją. Kyäni—The Power of Nitro Nutrition ar galite numesti svorio atsigavęs Skirtingi maisto produktai organizme įveikia skirtingus medžiagų apykaitos kelius. Jie gali skirtingai paveikti alkį, hormonus ir tai, kaip mes deginame kalorijas. Dvidešimt svorio metimui palankiausių maisto produktų — ir tai pagrįsta mokslu — pristato Independent. Visas kiaušinis Kadaise baimintasi dėl juose esančio nemažo cholesterolio kiekio, tačiau dabar kiaušiniai išgyvena tikrą renesansą.

Episode 72— Dr.